dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Linqe të dobishme

UNIQA Insurance Group - www.uniqagroup.com

Bli Online - SIGAL UNIQA Shitje Online

Fondi Amerikan - www.aaef.com

Autoriteti Mbikëqyrës Financiar - www.amf.gov.al

Byroja Shqiptare e Sigurimit - www.insurers-al.org

Shoqata e Siguruesve të Shqipërisë - www.albinsurance.org

Banka e Shqipërisë - www.bankofalbania.org

Banka Qendrore e Kosovës - www.bqk-ks.org

Agjencia Mbikëqyrëse e Sigurimit - www.aso.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe